An ninh - Quốc phòng

Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 01/03/2017

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là phong trào “Phụ nữ Công an Vĩnh phúc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc (ANTQ); xây dựng gia đình hạnh phúc". Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và tạo môi trường cho hội viên rèn luyện, trưởng thành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Phụ nữ Phòng PC64 xây dựng mô hình "Phòng thường trực cấp Căn cước công dân làm theo lời Bác". Ảnh Toàn Nguyễn

Hiện nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh gồm 21 hội cơ sở trực thuộc, trong đó khối phòng chiếm 45%, khối huyện thị chiếm 55%. Phong trào “Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc" được Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai với các tiêu chí cụ thể và gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành. Hội tổ chức đăng ký thi đua và ký cam kết thi đua giữa các Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc, Hội Phụ nữ Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai thực hiện đến từng hội viên mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể đối với Hội cơ sở. Các hoạt động phong trào đã lan tỏa tới toàn thể cán bộ, hội viên với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tình hình mới. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, quán triệt đến hội viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành và của hội; việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ hội… Qua đó, cán bộ hội viên nắm bắt được ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh ký cam kết thi đua.

Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp, có hiệu quả theo đặc thù của từng lĩnh vực công tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và vai trò của nữ chiến sỹ CAND. Điển hình như mô hình “Một cửa” tại bộ phận đăng ký quản lý xe cơ giới đã nâng cao văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân, thể hiện sự nhiệt tình, tận tụy, công khai, công bằng, đúng pháp luật khi giải quyết công việc của cán bộ; mô hình "Phòng thường trực cấp Căn cước công dân làm theo lời Bác" của chị em phụ nữ Phòng PC 64 đã nỗ lực thực hiện tốt các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân trong công tác cấp phát thẻ căn cước công dân; mô hình “Trinh sát an ninh giỏi” của Hội Phụ nữ I Khối An ninh, nhiều chị em tình nguyện làm thêm giờ công, ngày công phục vụ yêu cầu công tác, qua đó phát hiện ngăn chặn kịp thời những loại tài liệu có nội dung không lành mạnh do thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước phát tán vào nội địa. Không trực tiếp chiến đấu nhưng phụ nữ công tác ở khối xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt công tác chuyên môn thông qua nhiều mô hình nổi bật như: Mô hình "Nhà ăn làm theo lời Bác" của Hội Phụ nữ phòng Hậu cần, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đảm bảo phục vụ chu đáo, chất lượng bữa ăn của cán bộ chiến sỹ; "Tổ văn thư làm theo lời Bác" của Hội Phụ nữ Khối trực thuộc luôn cấp phát và in ấn tài liệu đảm bảo chính xác, thực hiện tốt công tác bảo mật…

Với sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, hội viên, phong trào thi đua yêu nước của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt được những kết quả đáng nghi nhận. Năm 2016, có 96% hội viên thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua; 86% hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”; 100% cán bộ, hội viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ghi nhận và đánh giá cao.

Thu VânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: