An ninh - Quốc phòng

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Thứ Năm, 23/02/2017

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ban CHQS huyện Tam Dương tặng quà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Độ, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh Bình Duyên


 

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh: Bình Duyên


 

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh: Bình Duyên


 

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh: Bình Duyên


 

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh: Bình Duyên


 

Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội ở Tam Dương

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Dương chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy tắc 2 đúng (đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng), Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân chỉ tiêu theo từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong quân đội về công tác hậu phương quân đội; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh như các Quyết định 290, 142, 62 và mới đây nhất là Quyết định 49 về một số chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến.

Từ chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các bộ phận trong quá trình thực hiện chính sách. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm 2016 đến nay, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được đơn vị thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã chi trả được 16 đợt cho gần 300 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hơn 2.400 hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, trong đó, đã tổ chức chi trả được gần 400 trường hợp. Sau mỗi đợt chi trả, Ban CHQS huyện đều họp các bộ phận chuyên môn và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thân nhân gia đình các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Công tác chăm lo đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng được quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát và cung cấp thông tin, số liệu về mộ liệt sỹ cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh, nhất là trợ giúp, đáp ứng nguyện vọng tự tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sỹ. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được các gia đình quy tập về địa phương. Các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới, hải đảo. Tổ chức trao tiền hỗ trợ của cấp trên và ủng hộ hàng trăm ngày công xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Từ tháng 9/2015 đến nay đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 đồng chí cán bộ công tác tại đơn vị; trao tiền hỗ trợ và ủng hộ ngày công xây dựng 1 nhà đồng đội cho cán bộ đơn vị khó khăn về nhà ở; thăm hỏi kịp thời tứ thân phụ mẫu các đồng chí đang công tác tại đơn vị khi ốm đau…

Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian qua làm cho cán bộ, đảng viên trong LLVT nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: