An ninh - Quốc phòng

LLVT huyện Tam Dương sẵn sàng ra quân huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2017

Thứ Hai, 20/02/2017

Những năm qua, Ban CHQS huyện Tam Dương không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Trước mỗi mùa huấn luyện, đơn vị tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV trên địa huyện.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tam Dương tích cực chuẩn bị mô hình học cụ cho mùa huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2017

Năm 2017, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, Ban CHQS huyện Tam Dương chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về lực lượng, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, mô hình học cụ, thao trường, giáo án... sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới; tổ chức ra quân huấn luyện đồng bộ và tổ chức hội thi giáo án, mô hình học cụ để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn kiến thức về công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, Luật DQTV cho các đồng chí là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, dân quân cơ động, thôn đội trưởng của Ban CHQS các xã, thị trấn. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia huấn luyện, giữ vai trò quyết định đối với chất lượng huấn luyện DQTV chuyên ngành pháo binh, phòng không. Đơn vị xây dựng chương trình huấn luyện cho từng đối tượng dân quân năm thứ nhất đến năm thứ tư, chú trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với cách đánh của dân quân du kích địa phương. Các nội dung huấn luyện đảm bảo nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; trang bị kiến thức về quân sự, nâng cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV trong khu vực phòng thủ, đảm bảo đánh địch trong mọi tình huống, mọi địa hình, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ban CHQS huyện tích cực chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, hoàn thiện giáo án, hệ thống bia bảng, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện... Theo kế hoạch, năm 2017, huyện Tam Dương có 23 đơn vị tham gia huấn luyện DQTV, với hơn 1.500 đồng chí, đạt 1,4% dân số, trong đó 13 đơn vị dân quân và 10 đơn vị tự vệ. Đến thời điểm này, công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và mọi hoạt động thường xuyên của lực lượng DQTV được bảo đảm. 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc trong quá trình huấn luyện. Mùa huấn luyện năm 2017, Ban CHQS huyện sẽ tổ chức sắp xếp, trưng bày toàn bộ các loại sổ sách, giáo án huấn luyện, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, vũ khí tự tạo của đơn vị và 13 xã, thị trấn tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện; các đơn vị sẽ tham quan, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình học cụ .

Đồng chí Trần Văn An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tam Dương cho biết: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện DQTV năm 2017, Ban CHQS huyện Tam Dương sẽ tổ chức huấn luyện điểm cho lực lượng dân quân tại xã An Hòa và lực lượng tự vệ tại đơn vị Trường THPT Tam Dương; tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng DQTV đối với các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn toàn huyện. Để công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân ở cơ sở hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra, Ban CHQS huyện Tam Dương chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo cụm từ 3 đến 5 xã, thị trấn, bảo đảm thời gian huấn luyện đối với DQTV năm thứ nhất là 15 ngày, dân quân cơ động và dân quân binh chủng là 12 ngày và dân quân tại chỗ là 7 ngày. Với sự chuẩn bị tích cực của chính quyền các địa phương, cùng sự nỗ lực của Ban CHQS huyện và các đơn vị, hy vọng mùa huấn luyện DQTV năm 2017 của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tam Dương sẽ hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, đảm bảo đúng, đủ nội dung và thời gian huấn luyện theo quy định.

Bài, ảnh Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: