An ninh - Quốc phòng

Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ Ba, 20/12/2016

Nhiều năm qua, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên không ngừng phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh Dương Hà

Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị và sức chiến đấu của LLVT thành phố. Để đạt được kết quả cao, đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, kết hợp với tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt tồn tại nhằm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Trên cơ sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Phong trào thi đua Quyết thắng, LLVT thành phố gắn các nội dung cụ thể với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các chương trình hành động của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Ban CHQS thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, LLVT thành phố đã xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; từng cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và phối hợp với các lực lượng khác giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong Phong trào thi đua Quyết thắng, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu luôn được coi trọng, đặc biệt là công tác huấn luyện, tập huấn cán bộ, bảo đảm kế hoạch, thời gian, nội dung; 100% các khóa huấn luyện qua kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó, có trên 85% cán bộ, chiến sỹ đạt khá, giỏi. Bên cạnh đó, đơn vị luôn đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập, luyện tập SSCĐ, xử lý các tình huống xảy ra. Kho vũ khí được bảo dưỡng, bảo quản, niêm yết đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra hư hỏng, mất mát. Lực lượng DQTV thường xuyên được giáo dục, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, lực lượng DQTV của thành phố được xây dựng tại 9 xã, phường; 95 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hoàn thành huấn luyện được 104/104 đơn vị DQTV trên toàn thành phố.

Trong công tác tuyển quân, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công bằng, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Năm 2016, Ban CHQS thành phố đã tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, chỉ tiêu giao quân đạt 160/160 thanh niên, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt, không có trường hợp phải đổi bù sau giao quân.

LLVT thành phố phối hơp chặt chẽ với Công an thành phố Vĩnh Yên thường xuyên nắm tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn những ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Đồng thời, LLVT thành phố tổ chức tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy, nổ; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiên tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công với nước; hoạt động đền ơn đáp nghĩa …

Trung tá Trần Tú Anh, Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên cho biết: Những năm qua, đơn vị luôn đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chú trọng công tác xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân… Thời gian tới, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và LLVT về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến rõ rệt những khâu yếu, thiếu của đơn vị.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: