An ninh - Quốc phòng

Khi lính tăng làm “Dân vận khéo”

Thứ Năm, 15/12/2016

Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng Thiết giáp đóng trên địa bàn xã miền núi Minh Quang, huyện Tam Đảo. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, phục vụ huấn luyện, diễn tập, thử nghiệm vũ khí cho các đơn vị trong và ngoài Binh chủng Tăng thiết giáp, trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Để công tác dân vận đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất, hàng năm, trung tâm quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân đội về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới đến 100% cán bộ, đảng viên; vận động 100% cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào do Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động như: Xóa đói giảm nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới… ở địa phương nơi đóng quân và nơi sinh sống. Hàng năm, trung tâm phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng Thiết giáp tham gia vệ sinh môi trường cùng nhân dân xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Ảnh Trà Hương

Minh Quang là xã miền núi, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 61% dân số, đời sống kinh tế còn khó khăn, phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm tình hình dân cư, hàng năm, trung tâm xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp dân vận phù hợp. Là đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ bắn, lái bắn và thử nghiệm vũ khí, nguy cơ xảy ra mất an toàn cao, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành quy định an toàn của Quân đội cho nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân đối với việc đảm bảo an toàn khu vực liên quan đến vũ khí quân sự, xây dựng địa bàn ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng hàng năm, trung tâm đều trích một phần kinh phí tham gia giúp đỡ địa phương xây dựng các công trình phúc lợi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, thăm hỏi tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 22/7, tham gia hiến máu nhân đạo… Phối hợp với địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt, bảo vệ môi trường, tổ chức lao động, vệ sinh đường làng, nạo vét kênh mương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Minh Quang. Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, mối quan hệ của bộ đội với nhân dân, tăng cường công tác quản lý, giáo dục bộ đội, ngăn chặn không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, xây dựng Trung tâm có môi trường văn hóa, dân chủ, đoàn kết.

Thông qua hoạt động huấn luyện, phục vụ huấn luyện và mở rộng đơn vị theo Quyết định của cấp trên, trung tâm đã chủ động phối hợp với chính quyền vận động nhân dân tích cực ủng hộ giúp đỡ đơn vị phát cây, phục vụ nhiệm vụ bắn. Triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nhằm hạn chế mức thấp nhất những tác động từ hoạt động của đơn vị gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Yêu cầu về diện tích sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ của đơn vị lớn, địa bàn đơn vị đóng quân lại đang trong quá trình đô thị hóa nhưng nhờ “dân vận khéo”, nhiều năm qua, Trung tâm giữ vững được diện tích thao trường, bãi tập được giao quản lý. Những tình cảm mà nhân dân địa phương dành cho cán bộ, đảng viên của Trung tâm Huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp đã góp phần tô đậm thêm hình ảnh Bộ đội cụ Hồ “đến dân thương, đi dân nhớ”.

Bình Duyên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: