An ninh - Quốc phòng

“Tuyển đủ quân, chất lượng cao, tuyển người nào, chắc người đó”

Thứ Tư, 16/11/2016

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) hàng năm là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng của mỗi địa phương, đơn vị. Những năm gần đây, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyển quân đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc quản lý, tạo nguồn ở các địa phương chưa cơ bản; nhận thức của một bộ phận thanh niên trong việc thực hiện NVQS chưa cao, còn có hiện tượng trốn tránh NVQS… Hiện nay, qua rà soát của các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh cho thấy, một số lượng lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đang đi làm ăn xa, số thanh niên dự phòng tại địa phương ít. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cư trú tại địa phương nhưng làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nhiều khiến các đơn vị, địa phương gặp không ít khó khăn từ việc tuyên truyền đến triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2017.

Hội đồng NVQS huyện Tam Dương tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Ảnh: Dương Hà

Nhận thức được vấn đề đó, với phương châm “tuyển đủ quân, chất lượng cao, tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Năm 2017, Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu tuyển và gọi 1.950 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhập ngũ. Ngay sau khi nhận chỉ tiêu, Hội đồng NVQS tỉnh đã chủ động lập kế hoạch về công tác tuyển quân năm 2017 và chỉ đạo 9 huyện, thành phố, thị xã thành lập Hội đồng NVQS. Ngay khi có kế hoạch, Hội đồng NVQS các huyện, thành, thị thực hiện rà soát, đăng ký và quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương mình. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Quốc phòng chỉ đạo sau khi các đơn vị nhận quân sẽ tiến hành phúc tra, nếu trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn phải thải loại thì không thực hiện việc bù đổi như trước đây mà công dân thuộc địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Do đó, để vừa hoàn thành chỉ tiêu được giao và đảm bảo chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng nâng cao, Hội đồng NVQS các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện tốt phương pháp “tròn khâu” trong tuyển quân. Đó là, cơ quan quân sự làm nòng cốt phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện chặt chẽ “3 gặp, 4 biết” (gặp địa phương, gặp gia đình và gặp công dân; biết về tình hình sức khỏe, trình độ văn hóa, lai lịch chính trị và hoàn cảnh gia đình). Bên cạnh đó, công tác tuyên tuyền về Luật NVQS 2015 và các văn bản liên quan được Hội đồng NVQS các cấp đẩy mạnh trên loa truyền thanh ở cơ sở và qua băng zôn, pano, khẩu hiệu. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về việc xử lý vi phạm trong công tác tuyển quân cũng như tăng cường giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nước cho mỗi thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và gia đình họ. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân và thanh niên trên địa bàn về việc thực hiện NVQS, động viên nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn sẵn sàng nhập ngũ.

Đến thời điểm này, 100% Hội đồng NVQS các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành khâu sơ tuyển và khám sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Có 3/9 Hội đồng NVQS cấp huyện đã tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên qua vòng sơ tuyển. Huyện Tam Dương được giao chỉ tiêu gọi 190 thanh niên nhập ngũ năm 2017. Để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân , Hội đồng NVQS huyện thực hiện bước đổi mới ngay từ việc khám sơ tuyển ở cấp xã, thị trấn; cử từ 1 đến 2 đồng chí thuộc Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện xuống tận xã, thị trấn để tổ chức sơ tuyển trước khi khám tuyển cấp huyện. Đồng thời, tổ chức khám sức khỏe NVQS cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cả ngày thứ 7, chủ nhật để tạo điều kiện cho thanh niên đi làm ăn xa, thanh niên làm trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài về khám đầy đủ theo lệnh gọi. Nhờ vậy, hầu hết thanh niên trên địa bàn huyện Tam Dương được phát lệnh gọi có mặt nghiêm túc để thực hiện khám tuyển NVQS, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân 2017, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình Duyên


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: