An ninh - Quốc phòng

Diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc 2016: Thành công và an toàn

Thứ Ba, 25/10/2016

Xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc là chủ trương chiến lược, thể hiện sự nhất quán quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc điều đó và ý thức được vị trí quan trọng của tỉnh trong thế phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc theo đúng định hướng chỉ đạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Khẩu đội 12 ly 7 - Lực lượng dân quân thực hành diễn tập bắn chiến đấu ngăn chặn địch đổ bộ đường không. Ảnh Nguyễn Lượng

 

Diễn ra từ ngày 24/10 – 25/10/2016, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc 2016 được tổ chức với quy mô lớn 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã đã thành công tốt đẹp và an toàn. Cuộc diễn tập đã huy động hàng nghìn lượt người, hàng trăm phương tiện tham gia. Các địa điểm, khu vực để phục vụ công tác diễn tập đều bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất...Với sự chuẩn bị chu đáo, đợt diễn tập đã thành công, thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành; các cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu đề xuất và thực hiện. Các khung tập đã bám sát tình huống, vận dụng tốt giữa lý luận với thực tiễn và tổ chức điều hành sát với tình hình thực tế. Nội dung diễn tập ngoài thực địa đạt kết quả tốt, thể hiện rõ trình độ tổ chức, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng. Nét mới của diễn tập lần này là thể hiện rõ nội dung thực hành báo động, triển khai lực lượng hiệp đồng tác chiến, đồng thời ứng dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ diễn tập.

Đánh giá về tổng quát về đợt diễn tập, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng - Phụ trách Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ nhiều tháng qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng với lực lượng vũ trang tỉnh, huyện Bình Xuyên và xã Quất Lưu đã tập trung nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm yêu cầu của cuộc diễn tập. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập; các cấp, ngành đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị diễn tập của Quân khu, của tỉnh; công tác chuẩn bị cho diễn tập chu đáo, việc triển khai nghiêm túc, toàn diện. Thực hiện tốt các yêu cầu của cuộc diễn tập “Bí mật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Vận hành tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an là trung tâm cùng với các ban, ngành đoàn thể làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện”; trình độ kỹ chiến thuật của bộ đội, công an trong chiến đấu được nâng lên; khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật thành thạo, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra…

Trong khung diễn tập KVPT năm nay, huyện Bình Xuyên là địa phương được chọn tổ chức diễn tập. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ diễn tập KVPT, huyện đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy Bình Xuyên đã tập trung lãnh chỉ đạo, quán triệt và triển khai công tác diễn tập KVPT cho các cấp, chính quyền, đoàn thể địa phương. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, tổ trung tâm, tổ giúp việc diễn tập KVPT; thành lập khung diễn tập phần cơ chế cấp huyện; tổ chức họp bàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kịp thời triển khai các công tác chuẩn bị cho diễn tập. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ trong diễn tập (kế hoạch B). Chỉ trong thời gian ngắn chuẩn bị, 100% các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng xong kế hoạch B theo đúng kế hoạch. Sau hơn 3 tháng, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Khung diễn tập của huyện được hình thành và tổ chức luyện tập nhuần nhuyễn từ luyện tập thử, luyện tập tổng hợp đến luyện tập chính thức các vấn đề huấn luyện trong diễn tập. Qua mỗi lần luyện tập, huyện tổ chức họp bàn và rút kinh nghiệm cho các vấn đề cụ thể, giúp chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập chính thức thành công.

Xác định chuẩn bị tốt cơ sở vật chất sẽ góp phần làm nên thành công của cuộc diễn tập, ngay từ khi nhận quyết định tổ chức cuộc diễn tập KVPT, xã Quất Lưu (Bình Xuyên) đã tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Quất Lưu cho biết: Để phục vụ cho công tác luyện tập, diễn tập thực binh, xã Quất Lưu đã huy động tối đa lực lượng quân nhân dự bị trong khung sẵn sàng chiến đấu bảo đảm đúng, đủ về số lượng và chất lượng. Ngay sau khi tiếp nhận, các quân nhân được cấp phát quân trang, vũ khí trang bị theo quy định. Việc thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị đánh giá khả năng sẵn sàng động viên, nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên, kiện toàn tổ chức biên chế thời chiến. Trước đó, BCĐ diễn tập KVPT xã Quất Lưu đã tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập KVPT và rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập chính thức được diễn ra thành công. Thông qua diễn tập, giúp nâng cao tinh thần cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cho cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân địa phương. Qua đó, nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong công tác giữ gìn ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc diễn tập đã nâng cao một bước về năng lực lãnh chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao khả năng trình độ tổ chức lãnh đạo điều hành của chỉ huy các cấp, trình độ khả năng phối hợp của các lực lượng, bổ sung hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thành NamTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: