An ninh - Quốc phòng

Ngành Hậu cần quân đội Vĩnh Phúc: Sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống

Thứ Năm, 13/10/2016

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đùm bọc, che chở của nhân dân, ngành Hậu cần Quân đội Vĩnh Phúc luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời nhu cầu hậu cần cho quân đội xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những năm gần đây, ngành tích cực đổi mới và hoàn thiện phương thức bảo đảm và đáp ứng tốt hơn về hậu cần cho xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Cùng với sự lớn mạnh của LLVT tỉnh, ngành Hậu cần QQuân đội Vĩnh Phúc luôn vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao qua các thời kỳ cách mạng. Hệ thống tổ chức hậu cần được củng cố, kiện toàn đồng bộ. Công tác chỉ huy, tham mưu, quản lý, điều hành hoạt động của ngành đi vào nền nếp chính quy, khoa học. Phương thức bảo đảm hậu cần mới được định hình và ngày càng hoàn thiện, phù hợp với cơ chế quản lý nền kinh tế của đất nước và tính đặc thù của nhiệm vụ quân đội. Cơ sở vật chất hậu cần được tăng cường cả về số lượng, chất lượng. Hệ thống doanh trại các đơn vị trên địa bàn được quy hoạch, xây dựng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, thống nhất, chính quy. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật các chuyên ngành hậu cần (vận tải, xăng dầu, quân y, quân nhu) được bổ sung, đổi mới theo hướng tiên tiến, hiện đại. Chất lượng bảo đảm đời sống của bộ đội về ăn, mặc, ở, sinh hoạt được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Bộ CHQS tỉnh , ngành Hậu cần luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đ­ược giao. Ngành tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủtrưởng Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy các cấp tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng vũ trang của tỉnh. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh đầy đủ các hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo Chỉ lệnh số 58/CL-BTL của Tư lệnh Quân khu, Chỉ lệnh số 680/CL-CHT của CHT Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm lượng dự trữ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ có đủ số lượng, chất lượng tốt, duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định (trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn). Hướng dẫn, chỉ đạo và tham gia diễn tập KVPT, PCTT-TKCN các cấp luôn đạt kết quả xuất sắc. Tích cực chủ động khai thác tạo nguồn, chỉ đạo tổ chức tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần, nuôi dưỡng bộ đội đầy đủ kịp thời theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất phát triển chăn nuôi. Riêng năm 2015, các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh tích cực tổ chức tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi; kết quả đã tự túc được 100% rau xanh, 74,2 % định lượng thịt, 38,5 % định lượng cá các loại, giá trị từ lao động từ tăng gia sản xuất đạt gần 2 tỷ đồng, bằng 114,1% kế hoạch năm, góp phần nâng cao, cải thiện đời sống cho bộ đội. Ngành cũng tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng, bảo đảm quân trang cho tập huấn, huấn luyện DBĐV với số lượng hàng ngàn suất may trang phục DQTV . Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch và chăm sóc bảo đảm sức khoẻ bộ đội. Tỷ lệ quân số khoẻ bình quân trong nhiều năm luôn đạt trên 99%, không để xảy ra dịch bệnh lớn trong toàn lực lượng.

Về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu, ngành Hậu cần Qquân đội Vĩnh Phúc luôn tích cực xây dựng, củng cố, sửa chữa doanh trại từng bước chính quy, khang trang, sạch đẹp. Ngành chỉ đạo các đơn vị huyện, thành, thị duy trì tốt phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp”. Bảo đảm tốt doanh cụ, điện nước phục vụ sinh hoạt cho bộ đội theo tiêu chuẩn, chế độ quy định. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt xây dựng cơ bản các công trình cơ quan Ban chỉ huy và đơn vị, hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản theo mục tiêu. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn, hiệu quả các nhu cầu xăng dầu, vận tải của cơ quan, đơn vị cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ diễn tập khi có lệnh, kết quả tiếp nhận...

Thường xuyên duy trì, đẩy mạnh thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Ngành Hậu cần Quân đội Vĩnh Phúc luôn tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, nâng cao năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt ba khâu đột phát là: Chuyển biến vững chắc về kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo sự tiến bộ đồng đều, vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt các tình huống thường xuyên và đột xuất của LLVT nói riêng, tỉnh nhà nói chung. Nhờ vậy, nhiều năm qua, ngành Hậu cần Quân đội luôn được Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen .

Quang Nam


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: